ALEXIA 50 - 209L

Shell Alexia 50 l� d?u b�i tr?n xi lanh ch?t l??ng cao ???c pha ch? ?? s? d?ng trong t?t c? c�c ??ng c? diesel thanh tr??t t?c ?? th?p ch?y b?ng nhi�n li?u n?ng c� h�m l??ng l?u hu?nh l�n ??n 4,0% tr?ng l??ng. D?u ??c bi?t ph� h?p cho c�c ??ng c? diesel h�ng h?i th?p t?c th? h? m?i, ti?t ki?m nhi�n li?u, c�ng su?t cao, hoat ??ng v?i �p su?t cao h?n, nhi?t ?? cao h?n v� h�nh tr�nh piston d�i h?n. Shell Alexia 50 ???c pha tr?n t? d?u g?c tinh ch? c� ch� s? ?? nh?t cao v� h? ph? gia ??c bi?t do Shell ph�t tri?n.
  0₫Price
  Packaging
   

  Mr. Thọ - 0786 060496

  15 Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

  • Facebook

  ©2020 by Phuc Tho Co., Ltd