ALEXIA 50 - 209L

Shell Alexia 50 l� d?u b�i tr?n xi lanh ch?t l??ng cao ???c pha ch? ?? s? d?ng trong t?t c? c�c ??ng c? diesel thanh tr??t t?c ?? th?p ch?y b?ng nhi�n li?u n?ng c� h�m l??ng l?u hu?nh l�n ??n 4,0% tr?ng l??ng. D?u ??c bi?t ph� h?p cho c�c ??ng c? diesel h�ng h?i th?p t?c th? h? m?i, ti?t ki?m nhi�n li?u, c�ng su?t cao, hoat ??ng v?i �p su?t cao h?n, nhi?t ?? cao h?n v� h�nh tr�nh piston d�i h?n. Shell Alexia 50 ???c pha tr?n t? d?u g?c tinh ch? c� ch� s? ?? nh?t cao v� h? ph? gia ??c bi?t do Shell ph�t tri?n.
Packaging

Mr. Thọ - 0786 060496

Email: thovoshell@gmail.com

Mr. Phúc - 090 3901449

Email: phucthopte@gmail.com

Văn phòng đại diện: 15 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giấy CNĐKDN: 3500378966

Tel: 0254.3859443 – 3810261 * Fax: 0254.38557748 - 3524581

Email: phucthopte@gmail.com

©2020 by Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Thọ