GADUS S3 REPAIR - 180KG

Shell Gadus S3 Repair là mỡ cao cấp gốc Aluminium Complex bơm phun tốt dành cho chạy rà, mỡ có gốc bán tổng hợp kết hợp với phụ gia graphite siêu nhỏ. Công thức hóa học đặc chế kiểm soát quá trình làm phẳng, giảm độ nhấp nhô trên các bề mặt bánh răng mới và các bánh răng đã bị thương tổn bề mặt tiếp xúc. 

Packaging

Mr. Thọ - 0786 060496

Email: thovoshell@gmail.com

Mr. Phúc - 090 3901449

Email: phucthopte@gmail.com

Văn phòng đại diện: 15 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giấy CNĐKDN: 3500378966

Tel: 0254.3859443 – 3810261 * Fax: 0254.38557748 - 3524581

Email: phucthopte@gmail.com

©2020 by Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Thọ