Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68 - 20L

Shell Refrigeration S4 FR-F là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyolester, được phát triển để dùng với R134a và các môi chất HFC khác. 

    0₫Giá