Shell Spirax S2 A 85W-140 - 209L

Shell Spirax S2 A 85W-140 - 209L

Shell Spirax S2 A 85W-140 được pha chế để sử dụng trong nhiều loại cầu xe ô-tô làm việc trong điều kiện tải trọng nặng.

    0₫Giá