SHELL ARGINA & GADINIA – DẦU ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT ĐIỆN

Shell Argina được thiết kế để sử dụng trong các nhiên liệu nặng (LSFO & HSFO). Shell Gadinia đáp ứng nhu cầu của các động cơ đốt cháy nhiên liệu sinh học lỏng và nhiên liệu chưng cất.

Mr. Thọ - 0786 060496

Email: thovoshell@gmail.com

Mr. Phúc - 090 3901449

Email: phucthopte@gmail.com

Văn phòng đại diện: 15 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giấy CNĐKDN: 3500378966

Tel: 0254.3859443 – 3810261 * Fax: 0254.38557748 - 3524581

Email: phucthopte@gmail.com

©2020 by Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Thọ